Telefon: +385-35-446-089
E-mail: info@dd-elektromont.com

Dr. Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod, Hrvatska

ĐURO ĐAKOVIĆ ELEKTROMONTAŽA D.O.O.

Dr. Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod
Hrvatska
 

 

ĐURO ĐAKOVIĆ ELEKTROMONTAGE GmbH

Steinstr.28
D-40212 Düsseldorf
Deutchland

mapa frankfruter

Dragan Bogunovi

 DIREKTOR 

 

 Dragan Bogunović

 dragan.bogunovic@dd-elektromont.com

Darko Boani

 POMOĆNIK  DIREKTORA

 

 Darko Božanić

 darko.bozanic@dd-elektromont.com

Josip Sesar

 TEHNIČKI DIREKTOR

 

 Josip Sesar

 josip.sesar@dd-elektromont.com

Igor Muicki

 VODITELJ ODJELA   KVALITETE, ZAŠT. OKOLIŠA,   ZNR I ZOP

 Igor Mušicki

  igor.musicki@dd-elektromont.com

Igor Boani

 ASISTENT UPRAVE 

 

 Igor Božanić

 igor.bozanic@dd-elektromont.com