Telefon: +385-35-446-089
E-mail: info@dd-elektromont.com

Dr. Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod, Hrvatska

ĐURO ĐAKOVIĆ ELEKTROMONTAŽA D.O.O.

Osnivanje društva

Nadzorni odbor Đuro Đaković Holdinga d.d. u rujnu 2014. prihvatio strategiju poslovanja Grupe Đuro Đaković do 2020. i sveobuhvatni plan restrukturiranja predložen od strane Uprave društva.

U sklopu programskog preustroja Grupa Đuro Đaković izašla je iz elektromontažne djelatnosti te je radnicima Đuro Đaković Elektromont d.d. omogućen ulazak u vlasničku strukturu novog društva putem radničkog dioničarstva.

Nakon potpisa socijalno-gospodarskog sporazuma jedan dio radnika Đuro Đaković Elektromont d.d. uspješno je osnovao novo, u lipnju 2015, trgovačko društvo pod nazivom Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o. uz preuzimanje postojećih poslova i referenci.

Pri tome je dogovoren najam proizvodnih hala i poslovnih prostora, te je otkupljen potreban alat, oprema i vozila koji su potrebni za normalno odvijanje poslova.

Djelovanje društva

Društvo je danas uspješno privatno poduzeće koje pruža elektroinstalacijske i druge usluge. Osnovna djelatnost društva sukladno NKD-u 2007 pripada u grupu F, konkretnije razred 4321 Elektroinstalacijski radovi.

Iskustvo u obavljanju elektroinstalacijskih radova je dugogodišnje, bez obzira na trogodišnje postojanje poduzeća. Naime, u tehničkom smislu, Društvo nastavlja tradiciju poduzeća koje je osnovano 1921.g. Veliki dio zaposlenika je radio i do 30 godina na istim ili sličnim poslovima te su svoje znanje i stručnost prenijeli u Društvo.

Osnovu poslovanja čine ljudi s posebnim znanjima i vještinama i organizacija temeljena na principima samoučenja, sposobna za brzo i efikasno prilagođavanje turbulentnom okruženju.

ZGRADAcolorSm

NAŠ PUT

povijesni prikaz razvoja firme


1921.

Osnovana Elektrogrupa

Rad u električnoj centrali, održavanje elektro instalacija, rasvjete i pogonskih strojeva


1941.

Osnovan Elektroservis

Rad na električnoj mreži i trafo stanicama, Proizvodnja elektro ormara za kotlove, dizalice, proizvodnja komandnih pultova za lokomotive, motorne vlakove i tramvaje


1961.

Osnovan Elektropogon

Radiona za popravak elektromotora i aparata za elektro zavarivanje, elektromontažni radovi, projektiranje i izvođenje složenih projekata za industrijska postrojenja i pojedinačne proizvode


1979.

Osnovan Elektromont

Izgrađeni novi poslovni prostori, obrada tankog lima, proizvodnja aparata za tople i hladne napitke, investirano u nove tehnologije, inženjering u građevini


2015.

Osnovana Elektromontaža

Inženjering, projektiranje i konzalting, upravljanje projektima, stručni i tehnički nadzor, isporuka elektrotehničke opreme, proizvodnja i montaža komponenti, opreme i sustava, elektroenergetski i instrumentacijski radovi, puštanje u pogon i obuka osoblja, servis i održavanje  • UPRAVLJANJE KVALITETOM

  • .
  • Ovlaštenje za projektiranje
  • Ovlaštenje za vođenje građenja
  • ISO 9001– Sustav za upravljanje kvaliteom – u ishođenju
  • ISO 14001– Sustav za upravljanje okolišem – u ishođenju
  • Ovlaštenje za rad u Ex zoni – u ishođenju

upravljanje kvalitetom

CILJEVI POLITIKE KVALITETE I ZAŠTITE OKOLIŠA

Politika i ciljevi kvalitete i zaštite okoliša dio su cjelovite poslovne politike i imaju nezamjenjivu ulogu u snaženju pozicije Društva na tržištu.

Ciljevi politike kvalitete i zaštite okoliša Društva su:

 • Jednoznačno definirati naše ugovorne i zakonske obveze i potpuno ih ispunjavati.
 • Trajno preuzimanje obveze sprječavanja onečišćenja okoliša našim djelatnostima.
 • Naši proizvodi i usluge moraju zadovoljiti najmanje one zahtjeve na kvalitetu koje tržište traži i zahtjeve norme EN ISO 9001 i EN ISO 14001.
 • Osigurati zahtjeve kriterija prikladnosti i sigurnosti za uporabu proizvoda/usluga kao i očuvanja i zaštite okoliša poštivanjem zakonskih propisa RH.
 • Brinuti da kod naših kupaca naši proizvodi i usluge zadovolje njegova očekivanja i isto stalno mjeriti i analizirati.

 

 

 

Kupac je u središtu ciljeva i politike kvalitete Društva. Kupac je bitan učesnik u postavljanju zahtjeva na kvalitetu proizvoda / usluga. On određuje da li naš proizvod / usluga ispunjava postavljene zahtjeve, odnosno ocjenjuje prikladnost za uporabu, o čemu se u Društvu kroz različite metode mjerenja i analiza vodi stalna briga. Svoj odnos prema kupcu gradimo na međusobnom povjerenju i učinkovitom rješavanju njegovih potreba na provođenju politike upravljanja okolišem.

 

Dobavljači / kooperanti su vrlo značajan element u postizanju kvalitete naših proizvoda / realizaciji usluga. Zbog toga posebnu važnost posvećujemo izboru dobavljača / kooperanata standardiziranim metodama i postupcima.

 

Uprava Društva je ovlaštena i odgovorna za definiranje i provođenje politike i ciljeva kvalitete i zaštite okoliša. S ciljem razvoja i poboljšanja sustava kvalitete i zaštite okoliša, Društvo redovito provodi ocjenjivanje integriranog sustava sa naglaskom na stalna poboljšanja i usuglašavanja sa europskim normama koje reguliraju to područje.

 

Zaposlenici Društva temeljni su pokretači sustava kvalitete i zaštite okoliša. Oni izravno, svojim osobnim znanjem i zalaganjem ostvaruju postavljene ciljeve. Svaki zaposlenik, u okviru svojih ovlaštenja, odgovoran je za kvalitetu svoga rada i način postupanja sa okolišem. Kako bi zaposlenici mogli odgovoriti tim zahtjevima vodit će se stalna briga o izobrazbi zaposlenika i promicati spoznaju o važnosti kvalitete proizvoda i usluga i odgovorni odnos prema zaštiti okoliša u Društvu i široj zajednici.

 

 

 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

organizacijska struktura elektromontaza 2

GDJE SE NALAZIMO