Telefon: +385-35-446-089
E-mail: info@dd-elektromont.com

Dr. Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod, Hrvatska

AUTOMATIZACIJA PROCESA

SCADA

 

Danas je nemoguće zamisliti ikakav proces bez pomisli o njegovoj automatizaciji. Čovjek u svome radu kontinuirano stremi ka smanjenju udjela ljudskog rada, poboljšanju i inovaciji. Jedna od inovacija je i vizualizacija uz pomoć računala, koja zamjenjuju nekadašnje slijepe sheme. Da bi računalo moglo služiti u ovu svrhu potreban mu je program tzv. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition – Nadzor, kontrola i prikupljanje podataka).

 

 

 

PREDNOST AUTOMATIZACIJE PROCESA

 

 

 • cijena – povrat uloženih sredstava u kratkom roku
 • osjetno niži troškovi održavanja,
 • manji zahvati i troškovi pri revitalizaciji ili rekonstrukciji,
  jednostavna proširenja sustava,
  brza integracija u postojeće sustave:
  baza podataka,
  praćenja resursa i praćenja aktivnosti.

SCADA

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition – Nadzor, kontrola i prikupljanje podataka)

SCADA povezana sa automatiziranim procesima omogućava grafički prikaz podataka na ekranu, zajedno sa brojčanim vrijednostima, u obliku prilagođenom procesu. Osim samog prikaza, SCADA omogućava i alarmiranje ukoliko neki od parametara izađe izvan zadanog opsega, ispis i pamćenje svih alarma i mjerenja na disku, što nam otvara mogućnosti za daljnje analize isplativosti i mogućih ušteda u procesu proizvodnje.