Telefon: +385-35-446-089
E-mail: info@dd-elektromont.com

Dr. Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod, Hrvatska

PROJEKTIRANJE

elektroenergetskih instalacija, sustava, podsustava i opreme,
nisko – naponskih instalacija i opreme
upravljačkih i mjernih sustava i podsustava, instalacija i opreme
protupožarnih instalacija i opreme
rasvjete
automatiziranih sustava zgrada

projektiranje

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

upravljanje

 

Upravljanje projektima je potrebno i prisutno u svim područjima ljudske djelatnosti. Razlikuje se od upravljanja stalnim (kontinuiranim) procesima, jer svaki projekt ima ograničeno trajanje unutar kojega se nastoje postići ciljevi projekta u uvjetima ograničenih resursa . Projekt treba osmisliti, definirati, procijeniti rizike, osigurati resurse, planirati i kontrolirati njegovu izvedbu, te valorizirati postignute rezultate. Sve to zahtijeva organizirani tim stručnih ljudi rukovođenih voditeljem projekta. Zbog toga je vođenje projekata vještina koja zahtijeva široki raspon znanja iz tehničkih, organizacijskih, pravnih, financijskih i socioloških područja te poznavanje i korištenje upravljačkih alata baziranih na IT-u.

STRUČNI NADZOR

nadzor

 

Vršimo i stručni nadzor nad izgradnjom građevinskih objekata u svim fazama izgradnje, a temeljem ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji sa našim suradnicima za građevinske i strojarske instalacije, možemo ponuditi cjelovitu uslugu nadzora.

 

U sklopu pružanja usluga stručnog nadzora, sudjelujemo na tehničkim pregledima, izrađujemo završna izvješća, savjetujemo investitora, sve do završne faze ishođenja uporabne dozvole.

 

CAE

ALATI ZA AUTOMATIZACIJU INŽENJERSKIH PROCESA (CAE, Computer-Aided Engineering)

fleksibilno radno okruženje za sve faze planiranja projekta
inženjeringa
razvoja
izrade dokumentacije i održavanja