PROMETNA SIGNALIZACIJA

prometna signalizacija

U svojoj ponudi nudimo automatsko upravljanje prometom koje nadasve pospješuje reguliranje prometa u urbanim središtima radi ostvarivanja što boljih standarda i kvalitete u pružanju usluga vezanih uz prometnu svjetlosnu signalizaciju.

U području upravljanja prometom prisutni smo kao projektanti, proizvođači i instalateri semaforskih uređaja, prometnih znakova i sustava za upravljanje prometom.

Vršimo praćenje i snimanje prometnog toka/opterećenja raskrižja te izrađujemo prometne projekte za izmjenu prometnih programa kao i samo fizičko programiranje uređaja

Semaforski uređaj je digitalni kontrolni uređaj, izrađen modernim tehnologijama koje su ugrađene u njega kao što su GSM komunikacija, koordinacija uz pomoć DCF-a, daljinski nadzor, dojava kvara direktno serviseru, provjera stanja uređaja na terenu itd.

Osim semaforskog uređaja isporučujemo i ostalu prateću tehnologiju kao što su:

 • Semaforski stupovi
 • Semaforske konzole
 • Semaforske laterne
 • Pješačka tipkala
 • Pješačka tipkala za slijepe osobe
 • Zvučnički sustav koji djeluje akustički  usmjereno i tonom navodi slijepe osobe
 • Induktivne detektorske petlje
 • Infracrveni detektori
 • Mikrovalni detektori
 • Radarski detektori
 • Video detektori

SUSTAV ZA KONTROLU PRISTUPA PARKIRALIŠTIMA

rampe za kontrolu pristupa

Sustavi i uređaji za kontrolu pristupa parkirnom prostoru koriste se za naplatu parkiranja i onemogućavanje pristupa neovlaštenim vozilima. Za navedenu namjenu koriste se sustavi za naplatu i pristupne cestovne zapreke (rampe, lančane zapreke i pomični stupići)

Rampe ovisno o veličini prilaza parkirnom prostoru mogu imati ruku dužine 12 m. ovisno o dužini ruke odabire se i motor upravljačkog uređaja. Sigurnost vozila i pješaka u blizini rampe osigurava se foto ćelijama, koje onemogućavaju podizanje u slučaju da se neki objekt nalazi ispod podignute ruke rampe. Na upravljačkom uređaju rampe ugrađena je bljeskalica koja upozorava osobe koje su u blizini na podizanje, odnosno spuštanju rampe.

Lančane zapreke koriste se za kontrolu pristupa na mjestima gdje postoji mogućnost namjernog ili ne namjernog oštećenja zaprećnog uređaja od strane vozila i pješaka. Sigurnost vozila i pješaka postiže se također ugradnjom foto ćelija.

Parkirni stupići se prvenstveno koriste za kontrolu pristupa pojedinom parkirnom mjestu, iako se mogu koristiti i za kontrolu pristupa parkiralištu s više mjesta. Mogu biti ručni i automatski. Automatski imaju detektore za sigurnost vozila i pješaka.

Sustavi za naplatu parkiranja omogućuju organizirano naplaćivanje parkiranja. Imaju svoj vlastiti software koji omogućava praćenje vremena korištenja parkinga za svako pojedino vozilo koje uđe te na osnovu toga vrše naplatu. Sustav ima i drugi niz funkcija (brojanje vozila na parkingu, svjetlosna signalizacija, financijski izvještaji, različiti modeli naplate ovisno o danu u tjednu, i još mnoge druge koje ovise o željama i potrebama investitora).

SOLARNI LED TREPTAČ

prometna signalizacija

Služi za dodatno naglašavanje pješačkih prijelaza na kojima se očekuje veći promet pješaka i vozila, a posebno onih koji se nalaze u blizini škola, vrtića, bolnica te ostalih javnih ustanova.

Prednost uređaja:

 • omogućava dodatnu sigurnost pješačkih prijelaza
 • ugrađeni senzori aktiviraju treptanje samo kad su pješaci u blizini ili na pješačkom prijelazu
 • kao izvori svjetlosti ugrađene su led diode koje su dugotrajnije od ostalih izvora svjetlosti
 • za napajanje cijelog uređaja koriste se solarni paneli koji koriste sunčevu energiju – nema potrošnje električne energije iz mreže
 • nema potrebe za izvođenje opsežnih građevinskih radova za polaganje dovodnih napojnih kabela
 • nakon ugradnje troškovi održavanja su minimalni zbog dugovječnosti svih ugrađenih komponenti
 • sve ugrađene komponente su projektirane i odabrane tako da zadovoljavaju sve norme i standarde važeće u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji

KONZOLNI TREPTAČ

prometna signalizacija

Prednosti uređaja:

 • omogućava dodatnu sigurnost pješačkih prijelaza
 • kao izvor svjetlosti ugrađene su četiri jednostruke laterne promjera 300 mm, koje su vozačima uočljive s velike udaljenosti iz oba smjera
 • na konzoli je postavljen svjetlosni prometni znak „Obilježeni pješački prijelaz”, koji je vidljiv vozačima iz oba smjera
 • ispod prometnog znaka montiran je reflektor koji osvjetljava pješački prijelaz, te omogućava lakše uočavanje pješaka
 • načinom izvedbe i odabirom opreme troškovi održavanja i potrošnja električne energije iz mreže svedeni su na minimum
 • sve ugrađene komponente su projektirane i odabrane tako da zadovoljavaju sve norme i standarde važeći u Republici Hrvatskoj i Europskoj Uniji