UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Upravljanje projektima je potrebno i prisutno u svim područjima ljudske djelatnosti. Razlikuje se od upravljanja stalnim (kontinuiranim) procesima,  jer svaki projekt ima ograničeno trajanje  unutar kojega se  nastoje postići ciljevi projekta u uvjetima ograničenih resursa . Projekt treba osmisliti, definirati, procijeniti rizike, osigurati resurse, planirati i kontrolirati njegovu izvedbu, te valorizirati postignute rezultate. Sve to zahtijeva organizirani tim stručnih ljudi rukovođenih voditeljem projekta. Zbog toga je vođenje projekata vještina koja zahtijeva široki raspon znanja iz tehničkih, organizacijskih, pravnih, financijskih i socioloških područja te poznavanje i korištenje upravljačkih alata baziranih na IT-u.

PROJEKTIRANJE

PROJEKTIRANJE

  • elektroenergetskih instalacija, sustava, podsustava i opreme,
  • nisko – naponskih instalacija i opreme
  • upravljačkih i mjernih sustava i podsustava, instalacija i opreme
  • protupožarnih instalacija i opreme
  • rasvjete
  • automatiziranih sustava zgrada

KORIŠTENJE PROFESIONALNIH ALATA ZA AUTOMATIZACIJU INŽENJERSKIH PROCESA (CAE, Computer-Aided Engineering)

  • fleksibilno radno okruženje za sve faze planiranja projekta
  • inženjeringa
  • razvoja
  • izrade dokumentacije i održavanja

STRUČNI NADZOR

Vršimo i stručni nadzor nad izgradnjom građevinskih objekata u svim fazama izgradnje, a temeljem ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji sa našim suradnicima za građevinske i strojarske instalacije, možemo ponuditi cjelovitu uslugu nadzora.
U sklopu pružanja usluga stručnog nadzora, sudjelujemo na tehničkim pregledima, izrađujemo završna izvješća, savjetujemo investitora, sve do završne faze ishođenja uporabne dozvole.