FOTONAPONSKA TEHNOLOGIJA

Fotonaponska tehnologija koristi Sunčevu energiju, besplatan i neiscrpan izvor energije. Ukupna količina Sunčeve energije koja dopire do zemljine površine je oko 2.000 puta veća nego ukupna godišnja potrošnja energije u cijelom svijetu. Sunčeva energija, zajedno s ostalim oblicima obnovljivih izvora energije – vjetar, biomasa, energija vodotoka kao i geotermalna energija može doprinijeti pouzdanoj i sigurnoj opskrbi energije iz čistih, zelenih izvora.

Ulaganjem u FN elektrane postižemo:

 • Stimulacije
 • Osiguravanje vlastite energetske neovisnosti
 • Dugoročno sniženje troškova električne energije
 • Čist i zdrav okoliš

U području fotonaponskih sustava pružamo slijedeće usluge:

 • Projektiranje
 • Ishođenje dokumentacije
 • Sklapanje ugovora o otkupu
 • Nabavka i ugradnja opreme
 • Ispitivanje i puštanje u rad
 • Posredovanje u osiguranju opreme i objekta
 • Daljinski nadzor FN elektrane
 • Održavanje i servis opreme