AUTOMATIZACIJA PROCESA

Danas je nemoguće zamisliti ikakav proces bez pomisli o njegovoj automatizaciji. Čovjek u svome radu kontinuirano stremi ka smanjenju udjela ljudskog rada, poboljšanju i inovaciji.  Jedna od inovacija je i vizualizacija uz pomoć računala, koja zamjenjuju nekadašnje slijepe sheme. Da bi računalo moglo služiti u ovu svrhu potreban mu je program tzv. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition – Nadzor, kontrola i prikupljanje podataka).

Prednosti automatizacije procesa:

 • cijena – povrat uloženih sredstava u kratkom roku
 • osjetno niži troškovi održavanja,
 • manji zahvati i troškovi pri revitalizaciji ili rekonstrukciji,
 • jednostavna proširenja sustava,
 • brza integracija u postojeće sustave:
  • baza podataka,
  • praćenja resursa i praćenja aktivnosti.

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition – Nadzor, kontrola i prikupljanje podataka)

SCADA povezana sa automatiziranim procesima omogućava grafički prikaz podataka na ekranu, zajedno sa brojčanim vrijednostima, u obliku prilagođenom procesu. Osim samog prikaza, SCADA omogućava i alarmiranje ukoliko neki od parametara izađe izvan zadanog opsega, ispis i pamćenje svih alarma i mjerenja na disku, što nam otvara mogućnosti za daljnje analize isplativosti i mogućih ušteda u procesu proizvodnje.

ELEKTROMONTAŽNI RADOVI

ELEKTROMONTAŽA

 • elektroenergetske opreme i instalacija,
 • upravljačke i mjerno regulacijske opreme,
 • opreme i instalacija slabe struje,
 • mjerenje električnih veličina,
 • funkcionalno ispitivanje opreme i sustava,
 • puštanje u rad i probni pogon postrojenja
 • izdavanje atesta za elektroinstalacije

UPRAVLJANJE ENERGIJOM

 • Ograničenje maksimalne angažirane snage potrošača
 • Kompenzacija jalove električne energije
 • Specifična projektiranja uređaja za kompenzaciju reaktivne struje i analizu mreže.
 • Određivanje harmonika mreže, snage uređaja, izračunavanje vrijednosti i utvrđivanja potreba. Sigurno energetsko rješenje po mjeri i savršena kompenzacijska rješenja za sve slučajeve primjene.