Osnivanje Društva Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o.

Nadzorni odbor Đuro Đaković Holdinga d.d. u rujnu 2014. prihvatio strategiju poslovanja Grupe Đuro Đaković do 2020. i sveobuhvatni plan restrukturiranja predložen od strane Uprave društva.

U sklopu programskog preustroja Grupa Đuro Đaković izašla je iz elektromontažne djelatnosti te je radnicima Đuro Đaković Elektromonta d.d. ponuđen ulazak u vlasničku strukturu novog društva putem radničkog dioničarstva.

Nakon potpisa socijalno-gospodarskog sporazuma jedan dio radnika Đuro Đaković Elektromonta d.d. uspješno je osnovao novo trgovačko društvo pod nazivom Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o. uz preuzimanje postojećih poslova i referenci.

Pri tome je dogovoren najam proizvodnih hala i poslovnih prostora po povlaštenim uvjetima, te je otkupljen potreban alat, oprema i vozila koji su potrebni za normalno odvijanje poslova.

Vizija

U našim poslovima biti vodeće društvo po uspješnosti ispunjavanja potreba i očekivanja kupaca u kako u Hrvatskoj, tako i čitavoj EU.

Misija

Svojim proizvodima i/ili uslugama (inženjering u izgradnji građevina, proizvodnji i izgradnji postrojenja, projektiranje, elektromontažne usluge, sistemi za upravljanje procesima,) ispunjavamo očekivanja i potrebe kupaca na način koji ne dobivaju od drugih, a isti je prije svega temeljen na načelima invencije i kreacije, poslovne izvrsnosti i vrhunske kvalitete proizvoda i/ili usluga.

Osnovu misije Društva čine ljudi s posebnim znanjima i vještinama i organizacija temeljena na principima samoučenja, sposobna za brzo i efikasno prilagođavanje turbulentno okruženju.

Strategija društva

  • strategija razvoja koja je usmjerena na vlastiti unutarnji razvoj
  • osnovno usmjerenje je horizontalni razvoj koji se zasniva na postojećim i novim djelatnostima, uz upotrebu postojećih organizacijskih znanja
  • strategija koncentracije: povećanje tržišnog udjela postojećih proizvoda na postojećim tržištima, kako bi društvo permanentno jačalo svoj industrijski položaj