Sjedište u Hrvatskoj

Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o.

Dr. Mile Budaka 1
35000 Slavonski Brod
Hrvatska

Uredi u SR Njemačka

Duro Dakovic Elektromontage GmbH

Frankfurter Straße 50
D-63065 Offenbach am Main